Trang chủ Liên hệ

THÔNG TIN YÊU CẦU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHA THỊNH LỢI

 Mã số thuế 0401904556

Địa chỉ : 148/10 Ỷ Lan Nguyên Phi, Phường Hòa Cường Bắc, Quân Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ 2 : 21 Bùi Kỷ, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Liên hệ
02462 954 964